Онцгой мэдээ

Онцгой мэдээ
1 ХАРААНЫ БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭД ЖИРИЙН ИРГЭДТЭЙ АДИЛ НОМ, ХЭВЛЭЛИЙГ АШИГЛАХ БОЛЛОО

Харааны бэрхшээлтэй болон хэвлэмэл бүтээл унших бэрхшээлтэй хүмүүст ном хэвлэлийн бүтээгдэхүүнийг хүртээмжтэй хэлбэрээр хүртэхэд нийцүүлсэн Марракешийн гэрээнд Монгол улс 10 улс…