Сонгууль угтсан судалгааны дүн гарлаа

“Тусгал” судалгааны төвөөс Монголын улс төрийн байдлын талаар олон нийтийн санал бодлын шинэ судалгааг танд толилуулж байна. Судалгаанд Улаанбаатар хот болон орон нутгийн 1200 иргэнийг  2015 оны 4-р сарын 25 –аас 4-р сарын 28-ны хооронд хамруулсан байна.

Тус судалгаанаас харахад улс төрчдийн дундаас бие даагч гишүүдийн нэр хүнд ард түмний дунд өндөр байгаа төдийгүй намуудаас илүү өндөр итгэл хүлээлгэж байгаа нь харагдаж байна.11165870_1435593740070836_1741596695_n11199006_1435593486737528_1262960211_n11118869_1435594673404076_1337333398_n 11173604_1435593793404164_772977982_n

Эх сурвалж:  www.Newsline.mn