“БИД ШИНЭ ҮЕИЙН ХҮҮХДҮҮД” ХҮҮХДИЙН ЧУУЛГАН – НАЙРАМДАЛ ЗУСЛАНД

Монгол улсад хүүхдийн хөдөлгөөн, байгууллага үүсч хөгжсөний 90 жилийн арга хэмжээний хүрээнд хүүхдийн оролцоонд түшиглэн тэдний санаа бодлыг сонсож, хэрэгцээг тодорхойлон эцэг эх, олон нийт, шийдвэр гаргах түвшинд хүргэж, хүүхдийн хөгжил, хамгааллыг бэхжүүлэх, хүүхдэд ээлтэй орчныг бүрдүүлэх бодлогын баримт бичгийг тодорхойлох зорилготой “БИД ШИНЭ ҮЕИЙН ХҮҮХДҮҮД”  үндэсний чуулганыг 2015 оны 5 дугаар сарын 30, 31 болон 6 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд Олон улсын хүүхдийн Найрамдал төвд зохион байгуулж байна. Тус чуулганыг

  • Хүүхдийн төлөө үндэсний газар
  • Дэлхийн Зөн ОУБ
  • Олон улсын хүүхдийн Найрамдал төв хамтран зохион байгуулж байна.

Энэхүү  чуулганд 21 аймаг,9 дүүрэг, хүүхдийн оролцооны сүлжээ байгууллагууд , асрах төвүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн төлөөлөл 13- 17 насны  400 хүүхэд , 100 багш хамрагдаж байна.

“Бид шинэ үеийн хүүхдүүд” хүүхдийн чуулганы төлөөлөгчид 3 хоногийн хугацаанд  хамтдаа нөхөрлөн танилцаж , Найрамдал төвийн хөгжлийн олон хөтөлбөрт оролцож  “Хүүхдэд нээлттэй микрофон”  салбар хэлэлцүүлгийг өрнүүлэн нэгдсэн уриалгыг гаргаж өргөн барих ажээ.

www.ontsgoi.mn