Бидний тухай

Newsline.mn сайт нь өнөөгийн нийгмийн бодит үнэнийг ил тод шударга мэдээ мэдээллээр илэрхийлэн, хараат бус байдлыг эрхэмлэж, эерэг хандлагыг өнгө төрхөө болгон ажилладаг мэдээллийн сайт юм. Мэргэжлийн чадварлаг хамт олны хөдөлмөр зүтгэл, бүтээлч, хөдөлмөрч, шинийг эрэлхийлсэн,  хариуцлагатай, ёс суртахуунтай чанар нь бидний давуу тал болно.