“Аутизмыг таниулах ДЭЛХИЙН өдөр” болно

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 62/139 тоот тогтоолоор 2008 оноос жил бүрийн 4-р сарын 2-ны өдрийг “Аутизмыг таниулах ДЭЛХИЙН өдөр” болгон тэмдэглэж иржээ.

Монгол Улсад энэ өдрийг 3 жилийн өмнөөс “АУТИЗМ МОНГОЛ-АНД” ТББ-ын санаачилгаар анх тэмдэглэж эхэлсэн. Энэ 2016 оны 4-р сарын 2-ны өдөр АШУҮИС, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, “Аутизм Монгол-АНД” ТББ хамтран “Аутизм гэж юу вэ?”  сэдвийн доор өдөрлөг зохион байгуулж,  анх удаа эрүүл мэндийн салбарын төлөөллүүд аутизмын хүрээний эмгэгийн талаар зөвлөлдөх гэж байна.

Уг өдөрлөгт эрүүл мэндийн салбарынхнаас гадна аутизмын эмгэгтэй хүүхэдтэй эцэг эхчүүд, уг асуудлыг сонирхон судалж буй судлаачид оролцох юм.